web design: web design

kodulehe valmistamine

: Kodulehe valmistamine
OSTUKORV
Teil on 0 tooted ostukorvis
Minu ostukorv


MaksevõimalusedRoli.eeX30X30 Junior reeglid ja tehnilised tingimused X30 Senior tehnilised tingimused ja reeglid


 

 

 

X30 Senior Mootori Homolgatsioon kaart on siin:

 

http://www.kart.ee/images/doc-tehniline/2016/254R_Parilla_125cc_X30_LIMIT._16000_giri_UNIFICATA_FR_D.pdf

 

http://www.kart.ee/images/doc-tehniline/2016/293E_Carburatore_TRYTON_HB27_C.pdf

 

 

VÕISTLUSKLASSI X30 SENIOR TEHNILISED TINGIMUSED


1 RAAM
1.1 Raamitootja on vaba, kuid ei ole lubatud kasutada omavalmistatud ja ümber- ehitatud raame.
1.2 Lubatud on kasutada mitte kehtiva CIK-FIA homologeeringuga raami.
1.3 Esipidurite kasutamine on keelatud.


2 KÜTUS JA ÕLID
Vastavalt üldistele tehnilistele tingimustele.


3 AKU
Lubatud on kasutada vabalt valitud tootja akut. Aku mahtuvus ei tohi ületada tootja poolt ette nähtud
mahtuvust.


4 KÜTUSEFILTER Kütusefiltri kasutamine ei ole kohustuslik. Kütusefiltri tootja on vaba.


5 REHVID Vastavalt Eesti Meistrivõistluste üldjuhendile kardispordi rahvuslikes võistlusklassides 2016.


6 MOOTOR


1.1 X30 Senior: IAME X30 - 125cc RL TaG (125cc-tsenrifugaal siduriga – vesijahutusega -TaG)


7 MOOTORITE TEHNILISED TINGIMUSED


2.1 Kõik tehnilised tingimused on saadaval aadressil www.kart.ee


8 IAME X30 125cc RL TaG – X30 SENIOR


Kõik modifikatsioonid mootorile ja tarvikutele, mis ei ole eraldi lubatud, on keelatud. IAME loeb modifikatsioonideks kõik muudatused välimuse ja mõõtude osas originaalosadele. Kõik modifikatsioonid ja paigaldised, mis muudavad mõõte või mootori tööd on rangelt keelatud. Võistleja vastutab oma varustuse nõuetele vastavuse eest.


8.1 Järgmised mootorite homologatsiooni kaardid on tehniliste tingimuste lahutamatu osa:
VÕISTLUSKLASSI X30 SENIOR TEHNILISED TINGIMUSED
 „254Q“ Parilla 125cc X30 LIMIT. 16000
 „293E“ Carburatore TRYTON HB27-C
8.2 Ainult IAME X30 125cc-RL-TaG, originaal ja rangelt kooskõlas tootja tehnilise kaardiga (tehnilised lisad, suurused, kaalud, diagrammid tolerantsides mis on kirjeldatud tootja poolt) on lubatud. Väljatrükid originaalsetest homologatsiooni kaartidest on kehtivad tuvastamaks mootori ja selle osade vastavuse tuvastamiseks.
8.3 Mootoril peab olema tema originaalne seerianumber.
Ükski modifikatsioon, parendus, poleerimine, materjali eemaldamine või lisamine mootorile või selle osadele ei ole lubatud. Kõik mootori sisemised ja välimised osad peavad olema paigaldatud tema originaalsesse positsiooni ja töötama vastavalt originaal disainile.
8.4 TÄHTIS: Tolerantsid, mis on määratud homologatsiooni kaardil on olulised nii töötluse kui ka mootori kokkupaneku osas. Sellegipoolest ei ole lubatud teha ükskõik milliseid muudatusi mootorile, isegi siis kui muudatus jääks lubatud tolerantside piiresse.
8.4.1 Igasugune forsseerimine on keelatud: maksimum ja miinimum lubatud põlemiskambri mõõdud peab kontrollima vastavalt CIK tehnilistele tingimustele.
8.5 Diagrammid ja mahuskeem:
Väljalase
Maksimaalselt 177,5°
TT kanalid
127° ±2°
Külje kanalid
126° ±2°
Põlemiskambri maht
CIK inserdiga min. 9,7cc
Homologatsiooni kaart „254Q“ – nurga mõõt 0,2x5mm kaliibri sisestamisel.
8.6 SILINDRIPEA
8.6.1 Silindripea peab olema originaal. Ainult süüteküünla keerme parandamine „HeliCoil“ või analoogsel meetodil on lubatud. Süüteküünla keere ei tohi ulatuda põlemiskambrisse.
8.6.2 Silindripea ja kolvi minimaalne vahe peab olema 0,9mm. Mõõtmiseks kasutatav tinatraat peab olema minimaalselt 50% tina sisaldusega ja paksusega vähemalt 1,5mm. Mõõtmised viiakse läbi ükskõik mis ajal
VÕISTLUSKLASSI X30 SENIOR TEHNILISED TINGIMUSED
võistluspäeva jooksul. Silindripea profiili mõõtmisel on referentsiks IAME kaliiber n. ATT-025/1. Kaliibri kuju peab vastama põlemiskambri kujuga ja tihendi alaga.
8.7 SILINDER
Ainult originaal silindrit on lubatud kasutada. Poleerimine, liivaprits, viilimine või muud muudatused on keelatud. Lubatud on ainult hoonimine. Kahtluse korral võrreldakse kanalite kuju ja kõrgust näidissilindriga. Igasugune termo- ja pinnatöötlus on keelatud. Kanalite asukohta võib muuta vaid erinevate tihendite kasutamisega. Kautada võib ainult ühte, originaaltihendile identset (0,40mm või 0,20mm ±0,05mm) tihendit. Silindripea tihendit kasutada ei tohi.
Kanalite asukoha mõõtmiseks kasutatakse IAME n. ATT-025/2 kaliibrit.
Alates seerianumbrist n. M3521/B3059 mootoritel on markeeritud silinder nagu on näidatud homologatsiooni kaardil.
 Mootoritel mille seerianumber on väiksem kui M3521/B3059 võib kasutada ka markeeritud silindrit.
 Mootoritel mille seerianumber on suurem kui M3521/B3059 markeerimata silindrit kasutada ei tohi.
8.8 KARTER, VÄNTVÕLL, KEPS, KEPSUSÕRM
Ainult modifitseerimata originaalosad on lubatud. Ainult originaal suurema külje tihend (X30125431), originaal seibid (X30125436) ja originaal väiksema külje tihend (E-10440) on lubatud.
8.9 LAAGRID
Metallist ja plastikust separaatorid on lubatud. Ainult originaal väntvõlli laagreid (6206, C3 või C4) ja tasakaalustusvõlli laagreid (6202, C3 või C4) võib kasutada. Kaldpinnaga laagrite kasutamine on keelatud. Lubatud on vaid laagrid, millel on teraskuulid ja terasrõngad. Keraamiliste laagrite kasutamine on keelatud.
8.10 KOLB, RÕNGAS JA SÕRM
Ainult modifitseerimata, tehnilisele kaardile vastavad originaalosad on lubatud.
8.11 KLAPIKAMBER
Ainult modifitseerimata, tehnilisele kaardile vastav originaalosa on lubatud. Tihendipindade töötlemine on keelatud. Poldid on vabad. Ainult modifitseerimata klapipesade kate on lubatud.
VÕISTLUSKLASSI X30 SENIOR TEHNILISED TINGIMUSED
8.12 KLAPID
Ainult klaasfiibrist või carbonist originaal IAME markeeringuga klapid (paksus min 0,24mm) on lubatud. Klaasfiibrist ja carbonist klappide koos kasutamine on keelatud.
8.13 KARBURAATOR
Ainult Tryton HB27-C karburaator (sisselaske diameeter maksimaalselt 26mm) mis on tarnitud koos mootoriga tema originaal konfiguratsioonis (sama tootja, sama mudel, sama referents) on lubatud. Ainult lisaosad, mis on tarninud koos originaal karburaatoriga on lubatud; membraanid, membraanitihendid ja nõelklapi vedru on vabad.
Nõelklappi võib asendada ühega järgnevatest valikutest:
 IAME originaal 10939-R51 nõelklapp ilma tihendita
 IAME originaal 10948-R18 nõelklapp tihendiga
Erinevate nõelklapi komplektide osade koos kasutamine on keelatud. Karburaatori positsioon (näiteks pump üleval või all) on vaba. Sisselaske summuti peab olema identne originaal osale, mis on tarnitud mootoriga (sama tootja, mudel ja referents) maksimaalselt 22mm diameetriga torudega. Kattevõrgud torudel on lubatud. Kummiflants mis ühendab sisselaske summutit karburaatoriga on kohustuslik ja peab olema paigaldatud vastavalt homologatsiooni kaardile.
Igasugused sissepritse süsteemid on keelatud. Kahtluse korral võrreldakse karburaatorit näidiskarburaatoriga.
8.14 SIDUR
Tsenrifugaalsidur peab rakenduma võistlustingimustes ja sõitja olles kardis, hiljemalt 4000 RPM juures. Sidur peab rakenduma täielikult 6000 RPM juures. Iga sõitja on ise vastutav siduri konditsiooni eest, sidurit võidakse kontrollida ükskõik mis hetkel võistluspäeva jooksul.
8.15 SÜÜDE
8.15.1 Kasutada võib ainult modifitseerimata originaalsüüdet – Digital Selettra või Digital PVL. Tehniline komisjon võib nõuda võistluste juhi otsusega süütesüsteemi osa või kogu süütesüsteemi väljavahetamist enne võistlusstarti. Korraldaja ei ole vastutav rikete eest mis tulenevad antud vahetusest.
8.15.2 Kasutada võib ainult elektroonilist CDI BOX type „C“ (16000 RPM) ja see peab olema kinnitatud raami külge. Markeeringud CDI box peal on kohustuslikud ja peavad olema nähtaval ilma, et seda oleks vaja
VÕISTLUSKLASSI X30 SENIOR TEHNILISED TINGIMUSED
demonteerida. Teibiga kinni katmine on keelatud. Modifikatsioonid staatori kinnitusele, rootori kiilule ja väntvõllile on keelatud. Aku peab olema kinnitatud raamile ja kogu aeg ühendatud süütesüsteemiga.
8.16 SÜÜTEKÜÜNAL
8.16.1 Süüteküünla tootja on vaba. Süüteküünal peab vastama CIK-FIA reeglile (CIK-FIA Appendix no. 7)
8.16.2 Isolaator ei tohi ületada küünla kere ja süüteküünla kere pikkus peab olema 18,5mm.
8.17 SUMMUTI
8.17.1 Kasutada võib ainult originaal väljalaske flantsi ja summutit, mis on tarnitud koos mootoriga. Igasugused muudatused struktuurile ja mõõtudele on keelatud. Puurimine ja keevitamine on lubatud ainult temperatuuri anduri paigaldamiseks.
8.17.2 Summuti pikkuse muutmiseks võib muuta ainult painduvast torust vahetüki pikkust.
Väljalaske süsteem peab olema vastavuses lubatud müratasemele.
8.18 JAHUTUS
Jahutussüsteem peab olema originaal konfiguratsiooniga: Lubatud on ainult üks IAME originaal radiaator (p.n. T-8000B) ja ainult üks IAME originaal veepump (p.n. T-8202) vastavalt homologatsiooni kaardile. Radiaatori kinnitusklambrite arv ei ole piiratud. Ainult IAME originaal termostaadid on lubatud ja nende kasutamine ei ole kohustuslik. Jahutusvedelikuna on lubatud ainult puhas vesi. Lisaained on jahutuses keelatud. Radiaatori katted on lubatud, kuid neid ei tohi olla võimalik eemaldada radiaatori küljest ajal kui kart liigub. Jahutussüsteemi voolikute valmistaja on vaba.
8.19 KÄIVITUS
8.19.1 Mootoril on elektriline starter. Originaal käivitussüsteem peab olema kardile paigaldatud koos tema kõigi komponentidega.
8.20 HAMMASRATTAD
Lubatud on hammasrattad Z10, Z11 või Z12. Hammasratta tootja on vaba.
8.21 KONTROLL
8.21.1 Mootori tehnilise kontrolli teostab tehniline komisjon .Tehniline kontroll võib kontrollida iga mootori osa kui sellega ei kaasne selle osa kasutamiskõlbmatuks muutumist. Kui mootor või selle osa muutub kontrolli tõttu kasutamiskõlbmatuks, siis antakse sõitjale uus vastav detail. Kui kontrollitav detail ei vasta ettenähtud mõõtudele, siis sõitjale antud detaili ei hüvitata.
VÕISTLUSKLASSI X30 SENIOR TEHNILISED TINGIMUSED
8.21.2 Tehniline komisjon võib võistluste juhi otsusega vahetada välja võistleja mootori või selle mistahes osa.
8.21.3 Tehnilised andmed ja joonised on tehnilisele komisjonile peamisteks võrdlusdokumentideks. Kahtluse korral võrreldakse detaile näidismootoriga.
8.21.4 Juhul kui tehniline komisjon ei suuda ise otsustada detaili vastavust, aga siiski jääb kahtlus, võidakse saata kahtlased detailid analüüsimiseks IAME S.p.a – le.
9. Miinimumkaal
??????????
Eesti Kardiliidu juhatus 10.01.2016

kodulehed, veebilehed